Facebook

Zarząd Główny AZS


Studencka Strefa Aktywności (SSA)

Studencka Strefa Aktywności (SSA), to nowe zadanie w ramach "Programu Rozwoju Sportu w Środowisku Akademickim”, które ma na celu poszerzenie oferty zajęć sportowo - rekreacyjnych dla studentów, zajęć o charakterze otwartym dla wszystkich członków AZS, bez względu na ich poziom przygotowania sportowego, czy przynależność klubową, uczelnianą.

Na początku roku akademickiego 2006/2007 w wielu środowiskach AZS rozpoczęły działalność pierwsze sekcje o takim charakterze. Oferta, jaką zaproponowano studentom jest bardzo różnorodna - zależna od potrzeb studenckich, na które zwrócili uwagę przedstawiciele AZS z różnych regionów Polski.

Powstały grupy zajęciowe w tradycyjnych dyscyplinach sportu akademickiego, stwarzające możliwość udziału tym studentom, którzy dotychczas nie mogli brać w nich udziału z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych, lub zbyt wąskiej oferty zajęć na ich uczelni. Ruszyły także sekcje w nowych dyscyplinach, zdobywających coraz większą rzeszę zwolenników (np. curling, korfball, squash, hatha joga, aqua fitness, snooker).

Nazwa: Studencka Strefa Aktywności nawiązuje nie tylko do grupy uczestników, ale także do osób prowadzących. Pomysłodawcom programu przyświecała idea, by utworzyć system zajęć prowadzonych przez studentów dla studentów, przygotowując uprzednio osoby prowadzące do realizacji tego typu zadań (pomoc w zdobyciu odpowiednich uprawnień). Za pewien wzór działań w tym zakresie mogą służyć otwarte sekcje studenckie aerobiku powstałe przy Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzone tylko i wyłącznie przez studentki z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi.

Nowy program AZS działa dopiero od roku, jednak już teraz widać, że spotkał się z dobrym odbiorem ze strony środowiska studenckiego. Obecnie nasza oferta jest jeszcze dość skromna i z pewnością będzie wymagała poszerzenia o nowe sekcje zakładane przy klubach i środowiskach, tak, aby w jak największym wymiarze sprostać potrzebom studentów. Ważne żeby trafiła nie tylko do tych, którzy, na co dzień trenują w sekcjach uczelnianych, rywalizują w ligach akademickich, ale przede wszystkim do studentów, którzy wolą zajęcia o charakterze rekreacyjnym, prowadzonym przez ich rówieśników.

Mamy nadzieję, że dzięki nowemu programowi przyczynimy się nie tylko do stworzenia kolejnej zachęty do aktywności fizycznej, ale także wzbogacenia studentów prowadzących zajęcia o nowe doświadczenia i uprawnienia, które będą dla nich pomocne w trakcie i po zakończeniu studiów.

(źródło www.azs.pl)
Powered by Joomla!
© 2008 Organizacja Środowiskowa AZS Katowice