Facebook

Zarząd Główny AZS


Historia AZS Katowice
czwartek, 29 październik 2009
Licząca już 100 lat historia sportu akademickiego w Polsce rozpoczęła się w Krakowie, gdzie w 1908 r. powstał pierwszy Akademicki Związek Sportowy. W następnych latach na mapie sportu akademickiego pojawiały się kolejne AZS-y, ale ciągle zwlekano z jego założeniem na Śląsku. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej, w październiku
1945 r. oficjalnie powołano do życia AZS Katowice.

12 października 1945 r. w gmachu Wyższego Studium Nauk Społeczno – Gospodarczych (obecna Akademia Ekonomiczna) odbyło się zebranie założycielskie AZS Katowice, którego pierwszym prezesem został Juliusz Szaflik. Trzy lata później, w 1948 r. powołano Zarząd Środowiskowy AZS Katowice, któremu przewodniczył Tadeusz Kopel. Na początku swojej działalności AZS Katowice musiał borykać się z wieloma problemami – brakowało środków finansowych, sprzętu sportowego, a nade wszystko – obiektów sportowych.

Reaktywacja życia studenckiego po wojnie przyniosła AZS Katowice dużą popularność, a bordowo – białe barwy klubowe szybko stały się symbolem sportu akademickiego w regionie. Jako pierwsze powstały sekcje piłki nożnej, lekkoatletyki i narciarstwa; nieco później dołączają kolejne – koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i hokeja na lodzie, następnie na trawie.

Począwszy od 1948 r. powstają pierwsze Kluby Uczelniane AZS, działające przy śląskich uczelniach. W połowie ’60. lat w regionie działało pięć Klubów Uczelnianych AZS: przy Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej, Wyższej Szkole Muzycznej, Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącznie AZS Katowice zrzeszał prawie 1700 członków, trenujących w 55 sekcjach sportowych. Sportową rywalizację studentów zapoczątkowały zmagania o „Paterę Trybuny Robotniczej”, które w krótkim czasie zostały przekształcone w Akademickie Mistrzostwa Śląska, rozgrywane regularnie od 1974 r.

Na początku lat ’80. utworzono Zarząd Działalności Gospodarczej, który stał się inicjatorem rozwoju sportu w regionie. Nawiązano współpracę z zagranicznymi ośrodkami, organizowano pokazy sprzętu sportowego, a od 1981 r. regularnie ukazuje się miesięcznik – Akademicki Przegląd Sportowy. Schyłek lat ’80. i początek ’90. był okresem, w którym sukcesy sportowców AZS Katowice przeplatały się z ich słabszymi występami. Największe triumfy odnotowały hokeistki na trawie, zdobywając kilka mistrzowskich tytułów; natomiast kryzys dotknął zwłaszcza drużyny koszykarek, hokeistów na trawie oraz badmintonistów, które spadły do niższych lig, a nawet zostały rozwiązane.

Dalsze sprawne funkcjonowanie sportu akademickiego wymagało reorganizacji AZS Katowice. Swoją dotychczasową działalność zakończył Zarząd Środowiskowy AZS Katowice, a opiekę nad jego sekcjami wyczynowymi (piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) i sportem akademickim przejął Klub Środowiskowy, utworzony w 1993 r.

Nowy okres w historii rozpoczyna się w 2003 roku, kiedy do życia zostaje powołana Organizacja Środowiskowa AZS Katowice; jej pierwszym prezesem wybrano Leszka Blachę. Pierwsze lata działalności upłynęły na przygotowaniach do uroczystych obchodów 60-lecia istnienia AZS Katowice, przypadających w 2005 r.; od tego też roku nieprzerwanie na czele Organizacji Środowiskowej stoi Beata Widawska.

Obecnie OŚ AZS Katowice jest największą organizacją, zajmującą się sportem akademickim w regionie. Należy do niej prawie 5,5 tysiąca członków, zrzeszonych w 28 Klubach Uczelnianych AZS. Rokrocznie Organizacja odpowiedzialna jest za organizowanie zawodów sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw Śląska, które obecnie rozgrywane są w 42 dyscyplinach i stanowią podstawowy system rywalizacji sportu powszechnego w regionie.

(autor : Anna Kempa)

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 28 listopad 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Powered by Joomla!
© 2008 Organizacja Środowiskowa AZS Katowice